Publikationer och material

etusivu_Mitt_yrke_250px.png
Mitt yrke

Tidningen ger unga information om olika alternativ inom yrkesutbildningen. Den passar även utmärkt till att delas ut under föräldrakvällar.  I tidningen presenteras alla yrkesutbildningsområden, examina och utbildningsprogram. Tidningen utkommer en gång om året. Den ges ut av undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland.

Ett tryckt exemplar kan beställas av www.subjectaid.fi

Skills_Finland_Historiikki_1993-2013_250px.png
Ammattiosaamisen asialla – Skills Finland 1993–2013

Skills Finland rf grundades i januaru 1993 med syftet att främja finsk yrkesskicklighet och dess uppskattning genom tävlingsaktivitet.

I boken beskrivs hur föreningen, bit för bit, tack vare flera personers stora insatser, vuxit till sin nuvarande form. Från att ursprungligen endast haft två grenar har Mästare-tävlingen blivit ett enormt evenemang för yrkesutbildning. Trots ett blygsamt startläge har Finland blivit en konkurrenskraftig aktör i de internationella yrkesskicklighetstävlingarna. Detta har gynnat finskt yrkeskunnande och den finska yrkesutbildningen.

Ammattiosaamisen asialla – Skills Finland 1993–2013 (pdf, 5 Mt)

Ett tryckt exemplar kan beställas av viestinta@skillsfinland.fi

Basta_praxis_kansi.png
Läroanstalternas bästa praxis för tävlingsverksamhet

Publicerad år 2017. Går även att få som tryckt från viestinta@skillsfinland.fi

Läroanstalternas bästa praxis för tävlingsverksamhet (pdf)

Oppilaitosten parhaat käytännöt kilpailutoimintaan (pdf)

Best practices for competition (pdf)

Mastare9_uppgifter_2017_250px.png
Mästare9-uppgifter för elever i klass 7–9

I Mästare9-tävlingshäftet har det samlats uppgifter som Mästare9-ansvariga anser vara bra från årens lopp.

Häftet går även att få tryckt. Beställningar görs till adressen viestinta@skillsfinland.fi

Mästare9-uppgifter för elever i klass 7–9 (pdf, 2017)

Taitaja9-tehtäviä 7.–9.-luokkalaisille  (pdf, 2017)

Skills_Finland_Fran_mastare_till_foretagare_Skills_Finland_2015_250px.png
Från mästare till företagare

I framtiden behövs entreprenörskap i varje yrke och i alla branscher, inte endast av företagare. Läs om erfarenheter kring inlärning och utbildning av entreprenörskap av aktörer inom Mästare9-tävlingen, företagarvärlden och inom yrkesutbildningen.

Publicerad år 2015. Går även att få som tryckt från viestinta@skillsfinland.fi

Från mästare till företagare (pdf)

Taitajasta yrittäjäksi (pdf)

Skills_Finland_Mastare_25_ar_2013_250px.png
Mästare – 25 år kunskaper, färdigheter och vilja

Vad är framtiden för ett evenemang som uppnått sin maximala storlek och vad är Skills Finland rf:s roll som stödorganisation och utvecklare för Mästare. Artikelsamlingens intervjuer behandlar dessa frågor mångsidigt med flera olika synvinklar på yrkesskicklighetstävlingar.

Publicerad på finska år 2014 och på svenska 2015.

Mästare – 25 år kunskaper, färdigheter och vilja (pdf)

Taitaja – 25 vuotta tietoa, taitoa ja tahtoa (pdf)

En tryckt version kan beställas från viestinta@skillsfinland.fi