International Abilympics Skriv ut Skicka sidan

International Abilympics -tävlingarna arrangeras vart fjärde år. Det handlar om internationella yrkeskicklighetstävlingar för studerande i behov av särskilt stöd. Genom tävlingsverksamhet i yrkesskicklighet för särskilda grupper ökar man kännedomen om och uppskattningen av yrkesinriktad specialundervisning i världen samt främjar samarbetet mellan läroanstalterna och arbetslivet. Man försöker även bygga nya nätverk och förbättra ungdomarnas möjligheter i arbetslivet.

Abilympics-evenemanget organiseras av International Abilympic Federation (IAF), där Skills Finland rf antogs som medlem i december 2005. Vid International Abilympics-tävlingarna tävlar man i yrkesgrenar och i fritids- och livsfärdighetsgrenar. Tävlingarna har gått åtta gånger, senast år 2011  i Soul i Sydkorea 25–30.9.2011. Nästa tävling kommer att hållas i Bordeaux, Frankrike 23.-27.3.2016.

Deltagarna i Abilympics har funktionsnedsättningar och sjukdomar som påverkar det dagliga livet. Läkarintyg bör uppvisas. Det finns åtta klasser. Man måste vara minst år 15 för att få tävla men det finns ingen övre åldersgräns. Vid Abilympics i Japan tävlade man i 26 yrkesskicklighetsgrenar och i 4 livsfärdighets- och fritidsgrenar. Det finska Abilympics-laget som tävlade i Japan ingick i yrkeslandslaget TeamFinland.

Klasser

•Synskada
•Hörselskada
•Fysisk skada
•Användning av rullstol
•Invärtes sjukdom
•Intellektuell skada
•Psykiska problem
•Annat