Ny ordförande, vice ordförande och arbetsutskott för Skills Finland Skriv ut Skicka sidan
Vid sitt möte den 2.2.2012 valde styrelsen för Skills Finland en ny ordförande, viceordförande och nytt arbetsutskott.

Styrelsen valde bland sina representanter undervisningsråd Seija Rasku från undervisnings- och kulturministeriet till ny ordförande. Rektor Markku Aunola från Kiipulan ammattiopisto valdes till styrelsens vice ordförande.

Som övriga medlemmar i arbetsutskottet valdes Mikko Koskinen, utbildningspolitisk sekreterare från servicefacket PAM och ekonomidirektör Ulla Hiiri från Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry.

Arbetsutskottet fungerar som beredande organ åt styrelsen, och följer på den operativa nivån verksamhetsplanen, resultatmålen och budgetens förverkligande samt föreningens likviditet. Enligt föreningens stadgar kan högst två andra medlemmar från styrelsen förutom ordförande och vice ordförande väljas in i arbetsutskottet.