WorldSkills International (WSI) Skriv ut Skicka sidan

Organisationen WorldSkills syfte är att i samarbete med medlemsländerna främja den internationella kännedomen om yrkesmässig toppkompetens. Organisationens viktigaste verksamhetsform är världsmästerskapen i yrkesskicklighet WorldSkills som anordnas vartannat år.

Organisationen har för närvarande över 50 medlemsländer. Exempelvis alla OECD-länderna är med. Antalet medlemsländer har vuxit snabbt under de senaste åren. De länder som närmast kommer att gå med i organisationen är förmodligen östeuropeiska länder samt Kina som kommit långt i förhandlingarna om medlemskap.

Enligt organisationens godkända verksamhetsplan för åren 2008–2011 kommer man i allt högre grad att satsa på tävlingsverksamheten, på effektivare arbete i internationella expertnätverk och på utbyte av information kring toppkompetens mellan medlemsländerna. Finland blev medlem i organisationen WorldSkills år 1988 och deltog för första gången i WorldSkills-tävlingarna i Birmingham år 1989.

Skills Finland är Finlands officiella representant i organisationen WSI och svarar för det finska
yrkeslandslagets uttagning, träning och resor till WorldSkills – VM i yrkesskicklighet som hålls vartannat år. Officiella representanter för Finland i organisationen är Undervisningsstyrelsens (Utbildningsstyrelsens) generaldirektör Timo Lankinen (officiell delegat, styrelsens ordförande), generaldirektören för HAMK Veijo Hintsanen (teknisk delegat, vice ordförande för tekniska kommittén, styrelsemedlem) och rektor Hannu Immonen (teknisk delegat).

År 2011 anordnas World Skills-tävlingen i London 4– 9.10.2011.

WorldSkills Internationals webbplats