World Skills International Skriv ut Skicka sidan

Organisationen WorldSkills syfte är att i samarbete med medlemsländerna främja den internationella kännedomen om yrkesmässig toppkompetens. Organisationens viktigaste verksamhetsform är världsmästerskapen i yrkesskicklighet WorldSkills som anordnas vartannat år.

Organisationen har för närvarande över 60 medlemsländer. Exempelvis alla OECD-länderna är med. Antalet medlemsländer har vuxit snabbt under de senaste åren. De länder som närmast kommer att gå med i organisationen är förmodligen östeuropeiska länder samt Kina som kommit långt i förhandlingarna om medlemskap.

Enligt organisationens godkända verksamhetsplan för åren 2008–2011 kommer man i allt högre grad att satsa på tävlingsverksamheten, på effektivare arbete i internationella expertnätverk och på utbyte av information kring toppkompetens mellan medlemsländerna. Finland blev medlem i organisationen WorldSkills år 1988 och deltog för första gången i WorldSkills-tävlingarna i Birmingham år 1989.

Skills Finland är Finlands officiella representant i organisationen WSI och svarar för det finska yrkeslandslagets uttagning, träning och resor till WorldSkills som hålls vartannat år.